บริการ

บริการ

บริการของเรา มีดังนี้

การซ่อมและวินิจฉัยปัญหา


ตรวจสอบการความสามารถในการทำความเย็น


การจัดอบรม


การทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน


จัดทำสัญญาบริการรายปี