บริการ > การจัดอบรม

การจัดอบรม

การจัดอบรม

บริษัท มีพร้อมความพร้อม ในการจัดอบรมสำหรับเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบทำความเย็น โดยหลักสูตรการจัดอบรมสามารถกำหนดโดย ความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่าง Course การอบรม
1. หลักการทำงานของ ระบบทำความเย็น และ เครื่องทำน้ำเย็นสอดคล้องตาม P&ID ของลูกค้า
2. การบำรุงรักษา ระบบทำความเย็น และ เครื่องทำน้ำเย็น
3. การควบคุม และ ปฎิบัติงาน ระบบทำความเย็น และ เครื่องทำน้ำเย็น
4. อื่นๆ