บริการ > ตรวจสอบการความสามารถในการทำความเย็น

ตรวจสอบการความสามารถในการทำความเย็น

ตรวจสอบการความสามารถในการทำความเย็น

บริษัท รับทำการตรวจสอบการความสามารถในการทำความเย็น (Capacity) และ กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน (Power consumption) ของเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบทำความเย็น โดยนำมาเปรียบเทียบกับ Performance sheet ของเครื่องทำน้ำเย็น หรือ ระบบทำความเย็นที่ออกแบบไว้ เพื่อ ตรวจสอบค่า kW/TR เทียบกับ การออกแบบ และ หาวิธีการปรับปรุงเมื่อไม่ถูกต้อง พิจารณาเปรียบเทียบการนำเครื่องใหม่มาทดแทน โดยพิจารณาจุดคุ้มทุน และ ประหยัดพลังงาน ตรวจสอบ Load profile ของ pant วางแผนการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น หรือ ระบบทำความเย็นให้เหมาะสมกับ ความต้องการของกระบวนการผลิต Optimization เครื่องทำน้ำเย็น หรือ ระบบทำความเย็น