บริการ > การซ่อมและวินิจฉัยปัญหา

การซ่อมและวินิจฉัยปัญหา

การซ่อมและวินิจฉัยปัญหา

การซ่อม และ วินิจฉัยปัญหา (Repair and Trouble shooting)การซ่อม หมายถึง การทำให้สิ่งที่ชำรุด หรือ เสียหาย คืนกลับมายังสภาพที่ดี ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม สำหรับ การซ่อม เครื่องทำน้ำเย็นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก็คือการ แก้ไข การเสียหาย หรือ ชำรุดของเครื่องทำน้ำเย็นให้กลับคืน มาผลิตน้ำเย็นเพื่อนำน้ำเย็นไปใช้ในกระบวนการผลิตได้เหมือนเก่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการซ่อม เครื่องทำน้ำเย็นแบบ Standard และ Ex-proof ตลอดจน ระบบทำความเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทุกประเภท และ ทุกยี่ห้อ