ผลิตภัณฑ์ > เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Chiller) > เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water chiller) เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในงาน ปรับอากาศ หรือ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยทำน้ำเย็นที่ อุณหภูมิ สูงกว่า 0 C ซึ่งโดยปกติ จะลดอุณหภูมิน้ำเย็นจาก 12 C เหลือ 7 C ส่วนใหญ่ใช้กับงานปรับอากาศ หรือ แล้วแต่ ตามผู้ใช้ต้องการ ซึ่งชนิดนี้จะต้องมีการออกแบบ และ เลือกเครื่องทำน้ำเย็นให้เหมาะสมกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีทั้งแบบระบาย ความร้อนด้วยอากาศ และ ระบายความร้อนด้วยน้ำ


เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal chiller)


เป็นเครื่องทำน้ำเย็นขนาดกลางถึงใหญ่ โดยใช้เครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) แบบหอยโข่ง (Centrifugal) ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 250 – 2,000 TR หรือ ขนาด 880 – 7,040 kW

เครื่องทำน้ำเย็นแบบสกรู (Screw chiller)


เป็นเครื่องทำน้ำเย็นขนาดกลาง โดยใช้เครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) แบบสกรู (Screw) ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 200 – 400 TR หรือ ขนาด 704 – 1,408 kW

เครื่องทำน้ำเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating chiller)


เป็นเครื่องทำน้ำเย็นขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) แบบลูกสูบ (Reciprocating) ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 100 – 250 TR หรือ ขนาด 352 – 880 kW

เครื่องทำน้ำเย็นแบบสโกล (Scroll chiller)


เป็นเครื่องทำน้ำเย็นขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) แบบสโกล (Scroll) ขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 40 – 120 TR หรือ ขนาด 140 – 420 kW