ผลิตภัณฑ์ > เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไปแบบ ไม่มีประกายไฟในการทำงาน (Ex-Proof Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไปแบบ ไม่มีประกายไฟในการทำงาน (Ex-Proof Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไปแบบ ไม่มีประกายไฟในการทำงาน (Ex-Proof Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไปแบบ ไม่มีประกายไฟในการทำงาน (Ex-proof Standard water chiller) เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานใน กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี หรือ โรงกลั่น โดยทำน้ำเย็นที่อุณหภูมิ สูงกว่า 0 C ซึ่ง อุณหภูมิน้ำที่ต้องการนั้น ขึ้นใช้กับผู้ใช้ต้องการ ซึ่งชนิดนี้จะต้องมีการออกแบบ เป็นกรณีพิเศษ โดยส่วนใหญ่แล้วจะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ อุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์, อุปกรณ์การวัด และ อื่นๆ จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ โดยขณะปฎิบัติงานจะต้องไม่มีประกายไฟ ซึ่งเสี่ยงต่อการระเบิด ดังนั้น เครื่องทำน้ำเย็นแบบดังกล่าว จะต้องผ่านการตรวจสอบ ออกแบบ ด้วยองค์กรที่น่าเชื่อถือ และ ผู้ชำนาญการเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว จะประกอบไปด้วย แบบลูกสูบ ( Reciprocating chiller), แบบสกรู (Screw chiller) และ แบบหอยโข่ง (Centrifugal chiller) ขนาด ทำความเย็นนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ทำตามความต้องการเป็นหลัก (Custom build chiller)


Standard Water Chiller


เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller) เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในงาน ปรับอากาศ หรือ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยทำน้ำเย็นที่ อุณหภูมิ สูงกว่า 0 C ซึ่งโดยปกติ จะลดอุณหภูมิน้ำเย็นจาก 12 C เหลือ 7 C ส่วนใหญ่ใช้กับงานปรับอากาศ หรือ แล้วแต่ ตามผู้ใช้ต้องการ ซึ่งชนิดนี้จะต้องมีการออกแบบ และ เลือกเครื่องทำน้ำเย็นให้เหมาะสมกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีทั้งแบบระบาย ความร้อนด้วยอากาศ และ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
อ่านเพิ่มเติม