ผลิตภัณฑ์ > เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไปแบบ ไม่มีประกายไฟในการทำงาน (Ex-Proof Chiller) > เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard Water Chiller)

เครื่องทำน้ำเย็นแบบทั่วไป (Standard water chiller) เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในงาน ปรับอากาศ หรือ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยทำน้ำเย็นที่ อุณหภูมิ สูงกว่า 0 C ซึ่งโดยปกติ จะลดอุณหภูมิน้ำเย็นจาก 12 C เหลือ 7 C ส่วนใหญ่ใช้กับงานปรับอากาศ หรือ แล้วแต่ ตามผู้ใช้ต้องการ ซึ่งชนิดนี้จะต้องมีการออกแบบ และ เลือกเครื่องทำน้ำเย็นให้เหมาะสมกับที่ผู้ใช้ต้องการ มีทั้งแบบระบาย ความร้อนด้วยอากาศ และ ระบายความร้อนด้วยน้ำ


Screw chiller


...

Reciprocating chiller


...