ความรู้

ความรู้

ความรู้


Clean tube


เครื่อง ทำน้ำเย็น จัดว่าเป็นเครื่องจักรที่ ใช้ไฟฟ้ามากเป็นอันดับต้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศในงานอาคาร เครื่องทำน้ำเย็นจะใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า ระบบแสงสว่าง

Safety Certificate


เครื่อง ทำน้ำเย็น จัดว่าเป็นเครื่องจักรที่ ใช้ไฟฟ้ามากเป็นอันดับต้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบปรับอากาศในงานอาคาร เครื่องทำน้ำเย็นจะใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า ระบบแสงสว่าง หรือ ระบบอื่นๆในอาคาร ตลอดจนการใช้เครื่องทำน้ำเย็นในอุตสาหกรรมก็เช่นกัน คอนเดนเซอร์ (Condenser) เป็น อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน และ นำความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบสารทำความเย็น ไปทิ้งกับระบบน้ำ โดยไประบายความร้อนดังกล่าวที่ หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) หาก คอนเดนเซอร์ สกปรก หรือ เป็นตะกรัน จะทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ทำให้ความสามารถในการกลั่นตัวสารทำความเย็นลดลง ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นลดลง และส่งผลต่อการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น หรือ พูดง่ายว่าใช้พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลือง ไม่คุ้มกับความเย็นที่ได้ ด้วย สาเหตุดังกล่าว จึงต้องมีการดูแล ทำความสะอาด คอนเดนเซอร์ (Condenser) ให้ท่อน้ำสะอาดและ พร้อมใช้งานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ ประหยัดต้นทุนด้านการใช้ไฟฟ้า