Career

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


Sale Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่
- มีประสบการณ์งานขายในปิรโตรเคมี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ระบบทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และ มีรถยนต์ส่วนตัว

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงาน ระหว่างลูกค้า กับ ภายในองค์กร
- ขายระบบปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำเย็น, สัญญาบริการ และ งาน Project

Download ใบสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บ